سوالات / راهنما

راهنمای هدیه برای هر واریز

کاربر گرامی، به اعضای هر واریز شما از هر روش (پرفکت مانی ، درگاه مستقیم) هدیه ویژه برای پیش بینی دریافت نمایید. *نحوه برخورداری هدایا: از مبلغ 10 هزار تومان تا 1 میلیون تومان، 10 درصد از مبلغ واریزی را هدیه بگیرید! از مبلغ 1میلیون 1 ریال تا 3 میلیون تومان، 15 درصد از مبلغ واریزی را هدیه بگیرید! از مبلغ 3 میلیون تومان به بالا، 20 درصد از مبلغ واریزی را هدیه بگیرید! *نحوه استفاده از هدایا: هدیه 10 و 15 و 20 درصدی = ثبت فرم تکی و یا میکس با حداقل ضریب 2.15 و حداکثر ضریب 10 - فرم ثبت شده باید با حداقل مبلغ هزار تومن باشد *نکته: 1- از این هدیه فقط در بخش پیش بینی فوتبال میتوانید استفاده کنید 2- برای استفاده از هدیه باید موجودی حساب شما صفر باشد 3- مدت زمان استفاده از بونوس شما، 1 روز میباشد *ذکر یک مورد نمونه مثال: (بسیار مهم حتما مطالعه شود) برای مثال در صورتی که کاربر مبلغ 1 میلیون تومان شارژ حساب انجام دهد، سیستم به ایشان صد هزار تومان هدیه میدهد، و اگر کاربر مجدد 1 میلیون تومان دیگر شارژ حساب انجام دهد، سیستم یک صد هزار تومان دیگر هدیه میدهد و کاربر در مجموع 200 هزارتومان هدیه دارد! اما اگر کاربر مبلغ 1 میلیون تومان هدیه را دریافت نماید و از طرف سیستم 10 درصد مبلغ را هدیه دریافت کند، و مجدد 2 میلیون تومان افزایش موجودی انجام دهد، سیستم بونوس 15 درصدی را غیرفعال میکند و کاربر باید ابتدا هدیه اولیه خود را استفاده کند.

 


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر